CARESSE - Results Phase 2

 English

Phase resume

This step is the training of basic infrastructure and expertise diversification Remote Sensing Center for Atmospheric and Earth Observation from space (CARESSE) to strengthen the capacity of the Centre to address the widest possible range of applications in environmental sciences, such as quality air, climate variability and climate trends, physico-chemical interactions that take place within the atmosphere and the interactions between the atmosphere and other components of the climate system. Modernization of existing research within CARESSE aims to increase the volume of quantitative and qualitative data collected from the atmosphere.


To achieve this objective, it conducts acquisition of new research tools to cover gaps of information on the chemical composition of aerosols in the Earth's surface and atmospheric column and microphysical and optical properties investigation thereof. CARES project budget allowed for purchase spectrometer continuous monitoring of aerosol chemical species - Aerosol Chemical Speciation Monitor (ACSM). The new equipment is compatible with aerosol mass spectrometer AMS C-TOF operational remote sensing of INOE department since 2010, offering the opportunity to achieve submicron aerosol composition measurements continue on the ground.


ACSM's acquisition allowed the inclusion of the measurement station CARESSE international network of ACSM systems developed within the European ACTRIS network. Integrating equipment in the laboratory in the Department of remote sensing in situ INOE held in late June of that time became operational.

In the same laboratory is also considering including a double spectrometer for monitoring of nitrogen dioxide, ozone and aerosols (PANDORA 2S system - UV-NIR Sciglob 2S Sun & Sky Photometer) whose acquisition has become possible due to the contract 4000110671/14 / I -Ig - Neural Network Algorithm based on Aerosol Lidar Typing date (birth) signed with the European Space Agency (ESA).

Role of the participants:

INOE organize all the activities in this WP. Educational activities (master and PhD programs, winter school) are open to the entire network, as well as the access to the meta-database.

                          Fig 1. Aerosol Chemical Speciation                                                      Fig 2. C-ToF AMS                                                                                     Monitor-ACSM

                                                                                        

Romanian

 Rezumatul etapei

Această etapă a avut ca obiective principale pregătirea infrastructurii de bază și diversificarea expertizei Centrului pentru Teledetecție Atmosferică și Observare a Pământului din spațiu (CARESSE), în vederea consolidării capacităților Centrului de a aborda o gamă cât mai variată de aplicații în științele mediului, cum ar fi calitatea aerului, variabilitatea climatică și tendințele climatice, interacțiile fizico-chimice ce au loc in interiorul atmosferei precum și interacțiile dintre atmosferă și celelalte componente ale sistemului climatic. Modernizarea infrastructurii de cercetare existente în cadrul CARESSE a avut ca scop creșterea cantitativă și calitativă a volumului de date prelevate din atmosferă.

Pentru realizarea acestui obiectiv, s-a procedat la achiziționarea de noi instrumente de cercetare destinate acoperirii lacunelor de informații privind compoziția chimică a aerosolilor de la nivelul suprafeței terestre și din coloana atmosferică, precum și investigarea proprietăților microfizice și optice ale acestora. Bugetul proiectului CARESSE a permis procurarea spectrometrului destinat monitorizării continue a speciilor chimice de aerosol - Aerosol Chemical Speciation Monitor (ACSM). Noul echipament este compatibil cu spectrometrul de masă pentru aerosoli C-TOF AMS operațional în cadrul departamentului de teledetecție al INOE încă din 2010, oferind oportunitatea de a realiza determinări continue privind compoziția aerosolilor submicronici la nivelul solului.

Achiziționarea ACSM-ului a permis includerea stației de măsurare din cadrul CARESSE în rețeaua internațională de sisteme ACSM dezvoltată în cadrul retelei europene ACTRIS. Integrarea echipamentului în cadrul laboratorului in situ al Departamentul de Teledecție din INOE a avut loc la sfârșitul lunii iunie, din acel moment devenind operațional.

În cadrul aceluiași laborator se are în vedere și includerea unui spectrometru dublu pentru monitorizarea dioxidului de azot, ozonului și aerosolilor (sistemul PANDORA 2S - Sciglob UV-NIR 2S Sun & Sky Photometer) a cărui achiziție a devenit posibilă datorită contractului 4000110671/14/I-LG - Neural network Aerosol Typing Algorithm based on LiDAR data (NATALI) semnat cu Agenția Spațială Europeană (ESA).

 

F2_Raport Stiintific Tehnic.pdf